Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
ISU-ISU EKONOMI DAN KEWANGAN TERPILIH

by Nooriah Yusof, Jabil Mapjabil, Sharifah Rohayah Sheikh Dawood

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini merupakan usaha pertama menggabungkan pelbagai latar disiplin dalam mengkaji isu ekonomi dan kewangan berdasarkan hasil penyelidikan dengan merujuk kepada kajian kes semasa. Lima bab pertama membincangkan tentang isu-isu ekonomi yang meliputi ekonomi wilayah, industri, keusahawanan universiti dan ekonomi komuniti pesisir. Bahagian kedua menyentuh tentang isu-isu kewangan. Buku ini memiliki kelebihan tersendiri sebagai bahan bacaan yang berguna kepada khalayak yang berminat dengan isu-isu ekonomi dan kewangan semasa. Sehubungan itu, buku ini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pelbagai pihak sama ada mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan pengajian tinggi mahupun mereka yang terlibat dalam pengurusan dan perlaksanaan dasar yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Buku ini juga sesuai untuk bacaan umum dan rujukan tambahan kepada pendidik dan pelajar di institusi kemahiran dan sekolah menengah.

Please login to borrow the book.