Buku sedia untuk dipinjam.

( 1 / 1 unit )

Tempoh pinjaman (hari): 14
Abu Zhar Al Ghifari

oleh Al Ghazali

Penerbit - PTS Litera

Kategori - Novel Am

Abu Zhar Al Ghifari adalah antara sahabat yang terawal menyahut seruan Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenali dengan pengetahuan yang tinggi, dan pegangan nilainya yang tidak boleh ditawar ganti.

Sila login untuk meminjam buku.