Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
PDA untuk Pembentangan Berkesan

by Fadzli Yusof, Mohd. Zarifi Daud

Publisher - PTS Publications

Category - Motivation

Kemahiran pembentangan berkesan adalah penting dalam dunia pekerjaan hari ini. Ia melibatkan kemahiran berbicara, pembinaan keyakinan, kreativiti dan keberkesanan proses penyampaian mesej kepada khalayak yang mengikuti pembentangan itu.

Please login to borrow the book.