Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
PDA untuk Pekerja Cemerlang

by Fadzli Yusof

Publisher - PTS Publications

Category - Motivation

Kerjaya adalah elemen penting bagi semua orang. Sebahagian besar daripada kita mempunyai motif tersendiri dalam memilih kerjaya. Walau apapun kerjaya yang kita pilih, persoalan penting yang perlu difikirkan, adakah kita ingin sekadar menjadi pekerja yang biasa-biasa ataupun pekerja cemerlang?

Please login to borrow the book.