Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Dialek Melayu Terengganu Pesisir Pantai

by Noraien Mansor, Noor Rohana Mansor, Normaliza Abd Rahim

Publisher - Penerbit Universiti Malaysia Terengganu

Category - General Academics

Penyelidikan dan pembangunan adalah teras yang memangkin kemantapan ilmu serta menjana kecemerlangan akademia agar kekal relevan selaras dengan perkembangan zaman. Penyelidikan yang berterusan mampu dimanfaatkan dalam konteks perkongsian ilmu serta memastikan idea dan fakta dalam penemuan dan inovasi memacu transformasi negara ke arah kecemerlangan ilmu. Malah hasrat ini telah pun disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia agar budaya penyelidikan direalisasikan dan diberi keutamaan bagi memantapkan dan mengukuhkan penguasaan ilmu serta keupayaan personaliti dan kredibiliti akademia dalam memartabatkan universiti penyelidikan.

Please login to borrow the book.