Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
GENIUS MENGGAPAI PhD

by Mohd Arif Agam, Robijah Kamarul Zaman

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini mengupas persoalan bagaimana keilmuan diterokai, yang sebenarnya berbentuk rawak atau “chaos”. Memahami Teori Chaos, mampu memberikan kita kesedaran bahawa setiap elemen terkecil jika dibiarkan berlarutan atau dilaksanakan secara berterusan, bakal memberikan ledakan situasi dan peluang. Kejayaan menggapai PhD, adalah bermula dengan kefahaman sikap menghargai elemen usaha terkecil yang bakal membawa kita kepada kejayaan memperolehi PhD, atau apa juga kejayaan yang ingin kita lakarkan. Kreativiti melakukan projek kecil seperti pengumpulan artikel, penulisan definasi dan penerangan istilah kedalam fail indeks, adalah langkah-langkah kreativiti kecil yang sebenarnya berperanan menghasilkan ledakan kejayaan. Buku ini mengupas persoalan Teori Chaos dan bagaiamana ianya berfungsi dalam melakarkan kejayaan menggapai PhD. Buku ini sebenarnya boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat dalam memahami bagaimana sesuatu kejayaan penerokaan ilmu dapat dimulakan hanya dengan memulakan suatu langkah yang tergambarkan sebagai suatu titik.

Please login to borrow the book.