Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Dasar Akidah Muslim

by Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri

Publisher - Penerbit UTM Press

Category - Islam

Dasar Akidah Muslim mengupas secara tuntas tentang teras akidah yang menjadi tunggak kehidupan sebagai seorang muslim. Hal ini adalah berdasarkan bahawa akidah Islam merupakan pandangan semesta yang menjadi cerminan kepada nilai kehidupan seorang muslim keseluruhan. Apabila prinsip akidah tulus dan murni ini dapat diterjemahkan dalam ikatan kepercayaan seseorang muslim, maka terungkaplah dalam diri mereka sebuah keindahan abadi diri yang disulami dengan syariat yang indah dan akhlak yang mengagumkan. Justeru itu, penulis cuba mengupas secara tuntas pengenalan akidah Islam yang memperincikan juga kalimah syahadah sebagai dasar kalimah iman. Tiga tiang utama akidah, iaitu Uluhiyyah – perbincangan tentang ketuhanan; Nubuwwah – perbincangan tentang kenabian; dan Sam’yyat – perbicaraan tentang pengkhabaran akhirat juga diulas dengan teliti, padat, serta ringkas bagi setiap ranting utama dan cabang–cabangnya. Akhir sekali, pemantapan iman dan akidah melalui usaha meningkatkannya serta usaha membebaskan diri daripada unsur–unsur kerosakan akidah, amalan khurafat, dan amalan bidaah juga diperhalusi dengan harapan agar akidah mampan mampu digapai oleh seluruh umat Islam di Malaysia.

Please login to borrow the book.