Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Strategi Pikat Majikan : Komunikasi Perkerjaan

by Mohd Yahya Mohamed Ariffin

Publisher - University of Malaya Press

Category -

Buku ini mengandungi maklumat tentang teknik dan strategi komunikasi untuk berjaya dalam dunia pekerjaan. Ia boleh dimanfaatkan oleh generasi muda yang merupakan modal insan yang paling ramai memasuki pasaran pekerjaan di negara ini setiap tahun. Strategi Pikat Majikan amat sesuai dijadikan panduan dan satu kemestian kepada bakal-bakal pencari kerja lepasan sekolah menengah hinggalah kepada graduan universiti. Kaunselor, guru dan pegawai hal ehwal pelajar di institusi pengajian tinggi serta sekolah harus menjadikan buku ini sebagai panduan dalam membantu pelajar yang inginkan bimbingan persediaan diri dalam mencari pekerjaan.

Please login to borrow the book.