Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Etnoarkeologi di Malaysia: Cerminan Budaya Material Masyarakat Peribumi

by Hamid Mohd Isa, Nasha Rodziadi Khaw, Nazarudin Zainun

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini merupakan satu kompilasi hasil kajian terkini yang dilakukan oleh para pengkaji arkeologi, etnografi, antropologi dan etnoarkeologi berkaitan aspek teknologi, kesenian, pola penempatan, adaptasi alam dan sosioekonomi masyarakat peribumi, yang dicerminkan dalam kebudayaan material mereka.

Please login to borrow the book.