Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 14
Tipologi Keperibadian: Nilai-Nilai Murni Dalam Keusahawan Islam

by Shuhairimi Abdullah

Publisher - Penerbit UniMAP, Universiti Malaysia Perlis

Category - Islam

Tipologi Keperibadian Nilai-Nilai Murni Dalam Keusahawanan Islam memerihalkan dogma-dogma keusahawanan yang disaring dengan timbangan wahyu. Pedoman wahyu ditamsilkan sebagai obor yang menjadi panduan kepada para usahawan untuk berinteraksi dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Berlandaskan kepada pedoman inilah, ia membentuk satu falsafah yang membezakan antara aktiviti keusahawanan bersifat konvensional dengan keusahawanan Islam. Tegasnya, keusahawanan Islam bukan hanya berorientasikan hal untung rugi semata-mata, sebaliknya mengambil kira juga unsur-unsur keuntungan pada alam akhirat sebagai bekalan yang akan dibawa oleh para usahawan apabila bertemu dengan Tuannya kelak. Penulisan buku ini juga bukan hanya menyentuh tentang perbincangan aspek nilai-nilai murni sahaja tetapi juga turut memuatkan kajian kes yang berlaku terhadap usahawan berjaya MARA Perlis.

Please login to borrow the book.