Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Pembangunan Pelancongan dan Perubahan Komuniti

by Abdullah A.B Husin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Proses pembangunan yang melanda sesuatu kawasan yang dulunya terpinggir, tidak dinafikan telah memberikan perubahan yang besar terhadap persekitaran dan juga tatacara hidup komuniti asal yang mendiami sesuatu kwasan. Pembangunan pelancongan dan isu keterpinggiran komuniti tempatan yang dikatakan setelah sekian lama dahagakan pembangunan dan mimpikan perubahan menjadi topik perbincangan utama dalam buku ini.

Please login to borrow the book.