Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Asy Syura Empat Drama TV

by Abdullah A.B Husin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Menggunakan nama samaran Jaafar Khan, Johan mengungkapkan pelbagai permasalahan manusia secara realistik dan jujur: Manusia-manusia kecil dan marginal yang lurus, tidak siuman, lemah, terjebak oleh keadaan, putus asa atau manusia yang penuh semangat dan tidak tahu mengalah, sering menjadi fokusnya. Johan sering menggunakan watak sebagai titik tolak dramanya,

Please login to borrow the book.