Book is not available now. Book will available on: 30 May 2022

( 0 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Bahasa Malaysia dalam KSSR: Peningkatan Kognisi dalam Lisan, Bacaan, Penulisan dan Penaakulan

by Suppiah Nachiappan

Publisher - Penerbit UPSI

Category - General Academics

Buku Bahasa Malaysia dalam KSSR: Peningkatan Kognisi dalam Lisan, Bacaan, Penulisan dan Penaakulan ditulis untuk pelajar dari IPT, IPG dan penyelidik yang berminat dalam bidang Psikolinguistik, Guru-guru Bahasa Malaysia Khususnya guru-guru sekolah rendah yang mengikuti pengajian di peringkat Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI), Ijazah Sarjana Muda, Sarjana Sastera dan Doktor Falsafah yang mencintai bahasa (Penulisan) dan Psikologi Pendidikan (Kognisi). Buku ini diharapkan menjadi rujukan kepada pembaca yang ingin mendalami cara meningkatkan kognisi dalam kemahiran lisan, bacaan, penulisan dan penaakulan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perpustakaan Kuala Lumpur1