Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
RANCANGAN PERNIAGAAN UNTUK KEUSAHAWANAN

by MOHD NOR HAKIMIN BIN YUSOFF, FAKHRUL ANWAR ZAINOL

Publisher - Universiti Malaysia Kelantan Press

Category - Finance & Investments

Buku Rancangan Perniagaan untuk Usahawan memberi panduan kepada para usahawan untuk MEMBINA Rancangan Perniagaan (RP) mereka secara EFEKTIF, PADAT dan TEPAT! Buku ini ditulis bukan sahaja berdasarkan pengalaman oleh dua orang pakar, tetapi dilengkapi dengan contoh-contoh bagaimana untuk membina setiap komponen RP secara berkesan. Contoh dan tip yang diberikan memudahkan pembaca memahami keperluan, tujuan dan maklumat-maklumat penting yang perlu dimasukan dalam penulisan rancangan perniagaan. Dalam buku ini turut terdapat jadual kos, sumber pembiayaan dan komponen sumber pembiayaan memberi maklumat yang jelas dan dapat difahami dengan mudah.

Please login to borrow the book.