Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 14
Penghuni Rumah Tua

by Januarsyah Sutan

Publisher - Pustaka Nasional

Category -

3 kanak-kanak bermain di tepi sebuah rumah tua. Bola mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Siapakah yang berani masuk ke rumah itu untuk ambil bola itu?

Please login to borrow the book.