Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
INSAN RABBANI

by Prof Ustaz Dr Ajmain Safar, Dr Noor Azlan Ahmad Zanzali, Dr Khodori Ahmad, Ustaz Megat Mohamed Amin Megat Mohamed Nor, Prof Dr Mohamad Bilal Ali, Prof Dr Nooh Abu Bakar, Dr Hanizah Hamzah, Assoc Prof Dr Adibah Abdul Latif, Prof. Dr. Rushami Zien Yusoff

Publisher - Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Category - Islam

“Insan Rabbani ialah insan yang berpegang kepada konsep aqidah at-tauhid dan bermujahadah menghayati kesemua 11 konstruk-konstruk Insan Rabbani, dimensi serta ciri-cirinya iaitu Jasmani yang Cergas, Akhlak yang Mulia, Pengetahuan Yang Luas & Kefahaman Yang Mendalam, Hikmah Yang Ketara, Qalbu Yang Sejahtera, Aqidah Yang Benar , Rohani Yang Teguh, Ibadah Yang Betul, Kepimpinan & Pengurusan yang Berwibawa, Dakwah Yang Istiqamah, dan Rahmatan Lil A’lamin.”

Proses menjadi Insan Rabbani tidak ada penghujungnya kerana ianya satu proses kemenjadian insan yang menyeluruh.  Buku ini menyusun intipati pengertian Insan Rabbani dalam bentuk yang padat dan jelas. Huraian dalam bentuk teks, jadual, dan carta membawa pembaca kepada kefahaman yang menyeluruh tentang maksud Insan Rabbani.

Panel penulis yang terdiri daripada golongan akademik yang diketuai oleh Prof. Dr. Ajmain Safar telah berjaya menyusun kefahaman berkenaan insan rabbani yang secara langsung dapat dilaksanakan dalam dunia pendidikan. 

Please login to borrow the book.