Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Alviso

by Syud

Publisher - Syud

Category - General Novel

Orang kata, kesedihan itu adalah milik yang ditinggalkan. Cuma adakah kesedihan itu akan hilang, atau kita belajar hidup dengan kesedihan itu?

Please login to borrow the book.