Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Konsep Murabbi Citra USIM

by Adnan Mohammad Yusoff, Mohd Anuar Mamat, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Mohd Radhi Ibrahim, Noornajihan Ja'afar & Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali

Publisher - Penerbit USIM

Category - Lifestyle

 

Buku Konsep Murabbi Citra USIM ini dihasilkan berdasarkan sasaran Misi USIM 2022, projek Personal Tutelage: Bimbingan Peribadi untuk Mendidik Pelajar Beradab, Holistik dan Seimbang.

 

 

Personal Tutelage ialah sebuah program penasihatan akademik bagi membimbing para pelajar secara bersasar dalam memacu kecemerlangan akademik dan sahsiah. Inisiatif ini dibuat bagi menghasilkan para pelajar USIM yang beradab, holistik dan seimbang serta mendapat nilai tambah, kualiti pengalaman pembelajaran selaras dengan falsafah, visi dan misi USIM. Diharapkan buku ini dapat dijadikan bahan rujukan kepada staf akademik USIM yang bakal menjadi murabbi atau mentor kepada pelajar dalam aspek akademik, laluan kerjaya dan motivasi kepada pembangunan peribadi pelajar.

 

 

Please login to borrow the book.