Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
PENGAWALAN KOS PERNIAGAAN RESTORAN

by MOHD FADIL MOHD YUSOF, ABDULLAH MUHAMED YUSOFF, NURUL FARDILA ABD RAZAK

Publisher - Universiti Malaysia Kelantan Press

Category - Finance & Investments

Buku ini memperkenalkan konsep-konsep penting pengawalan kos dalam perniagaan restoran. Ia menerangkan pelbagai jenis kos dan pengurusan kos yang berkenaan untuk meningkatkan keuntungan ketahap yang maksima. Aspek pengawalan kos perlu menjadi keutamaan bagi usahawan perniagaan restoran yang berjaya. Dengan mengambil kira persekitaran iklim perniagaan yang kompetitif ditambah dengan kenaikan harga bahan mentah dan keperluan mendapatkan tenaga kerja yang mahir, menguruskan sesebuah restoran adalah sangat mencabar. Memiliki dan menguruskan sesebuah restoran adalah suatu kepuasan bagi sesetengan individu tetapi ia memerlukan ketahanan fizikal dan mental dalam menempuhi situasi perniagaan yang tidak menentu. Justeru, buku ini memberi idea mengenai perancangan dan penelitian kos bagi menjamin kelestarian perniagaan dan mengekalkan keuntungan yang bakal diperolehi. Pelajar jurusan pengurusan hospitaliti yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan perniagaan restoran boleh mendapat manfaat dengan mempelajari aspek pengawalan kos dalam perniagaan restoran yang diketengahkan dalam buku ini.

Please login to borrow the book.