Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Visual Pelangi Sejarah Tingkatan 5

by Akashah Ismail

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

Category - General Academics

Siri Visual Pelangi KBSM diterbitkan khas untuk memudahkan pemahaman murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Persembahan teks dalam bentuk rajah, carta, jadual, dan gambar foto yang menarik dapat mencungkil minat murid untuk belajar di samping merangsang kreativiti mereka. Susunan teks yang lengkap dan sistematik berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran yang terbaharu membolehkan murid menguasai mata pelajaran dengan mudah. Soalan yang pelbagai pula dapat merangsang murid berfikir secara kritis dan kreatif.

Please login to borrow the book.