Category : Religion

of 1 pages

Nikah Sindiket Di Malaysia

by Intan Nadia Ghulam Khan, Hasnizam Hashim, Haliza A. Shukor, Nabilah Yusof

Buku ini membincangkan tentang nikah sindiket menurut hukum syarak dan perundangan Islam semasa di Malaysia. Skop perbincangan dalam buku ini merangkumi definisi, faktor-faktor yang menyebabkan berla ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages