Category : Law

of 1 pages

Islam, Demokrasi dan Pilihanraya

by Muhammad Fathi Yusof

Tidak terlalu banyak penulisan berkaitan amalan demokrasi dari perspektif Islam dengan merujuk secara khusus aspek-aspek kritkal seperti konsep bebas dan adil (Free and fair), pembiayaan politik, kera ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages