Category : Islam

of 3 pages

Air Mata Cinta Pembersih Dosa

by Ibnu al-Jawzi

Buat apa mengejar harta dan kuasa bila segalanya bakal kita tinggalkan? Di liang nanti kau bakal bersendirian, tiada para insan tersayang yang bakal menemanimu, maka mengapa harus memberi perhatian be ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aqal Ilmu & Pendidikan Kerangka Ahli Sunnah Wal Jamaah

by Mohd Zaidi Bin Ismail

Karya ini membahaskan kaitan antara tiga tema utama—iaitu: aqal, ilmu dan pendidikan—berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Enam bab awal karya ini meneliti aqal selaku lokus ilmu ...

Read More

Please login to borrow the book.


Arahan Perubatan Awal

by Penyunting : Shaikh Mohd Saiduddeen Shaikh Mohd Salleh, Mohammad Mustaqim Malek

Perubahan zaman dan perkembangan pesat teknologi menyaksikan proses membuat keputusan dalam menentukan bentuk rawatan yang terbaik bagi pesakit telah beralih daripada paternalisme pakar perubatan kepa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Arak dan Pencegahannya di Malaysia

by Penyunting: Mastura Mohd. Zain

Isu arak mula timbul dengan kes Kartika Sari Dewi Shukarnor pada tahun 2009 yang telah dijatuhkan hukuman sebat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan, Pahang kerana kesalahan meminum arak. Pada tahun ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dasar Akidah Muslim

by Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri

Dasar Akidah Muslim mengupas secara tuntas tentang teras akidah yang menjadi tunggak kehidupan sebagai seorang muslim. Hal ini adalah berdasarkan bahawa akidah Islam merupakan pandangan semesta yang m ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dhikr and Du'a in Salah

by Mohd Asyadi Redzuan

This book is dedicated to the reader who are struggling to attain khushoo' (focus) in salah (prayer) by varying dhikrs and du'as recited in prayers. Varying dhikrs and du'as in salah is more conducive ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dinamisme Nilai-Nilai Murni Menurut Perspektif Islam

by Shuhairimi Abdullah

Buku ini cuba mendiskripsikan konsep nilai-nilai murni menurut dimensi Islam dan relevansinya dengan kepentingan kehidupan insan. Sesungguhnya refleksi nilai rohaniah dalam diri manusia berfungsi seba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Empayar: Hikayat Putera Tanpa Nama

by Teme Abdullah

Ilmu agama ini umpama senjata yang boleh dimiliki sesiapa. Jika senjata itu jatuh ke tangan yang baik, akan digunakan senjata itu untuk menyerang yang jahat. Namun jika ia jatuh ke tangan yang jahat, ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 3 pages