Category : Business & Management

of 1 pages

PDA untuk Eksekutif

by Fadzli Yusof

Setiap organisasi pasti menginginkan semua pekerjanya menjadi eksekutif cemerlang. Eksekutif cemerlang memaksimumkan potensi diri bagi manfaat organisasi. Eksekutif cemerlang bijak mengurus kerja dan ...

Read More

Please login to borrow the book.


PDA untuk Mesyuarat Berkesan

by Fadzli Yusof, Amin Idris a.k.a Abid Abdullah

Mesyuarat adalah perkara wajib dalam setiap organisasi. Organisasi cemerlang memanfaatkan mesyuarat sebaik mungkin. Mesyuarat yang dilaksanakan ringkas, padat dan tersusun memberikan kesan optimum kep ...

Read More

Please login to borrow the book.


PDA untuk Pekerja Cemerlang

by Fadzli Yusof

Kerjaya adalah elemen penting bagi semua orang. Sebahagian besar daripada kita mempunyai motif tersendiri dalam memilih kerjaya. Walau apapun kerjaya yang kita pilih, persoalan penting yang perlu difi ...

Read More

Please login to borrow the book.


PDA untuk Pembentangan Berkesan

by Fadzli Yusof, Mohd. Zarifi Daud

Kemahiran pembentangan berkesan adalah penting dalam dunia pekerjaan hari ini. Ia melibatkan kemahiran berbicara, pembinaan keyakinan, kreativiti dan keberkesanan proses penyampaian mesej kepada khala ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages