Category : Business & Management

of 1 pages

Asas Keusahawanan: Ke Arah Pengukuhan Minda dan Kemahiran Keusahawanan

by Mohd Syahrir Rahim, Ahmad Zamil Abd. Khalid, Sahadah Hj. Abdullah, Syahrina Abdullah, Saudah Ahmad, Norria Zakaria, Iskandar Adon, Armanurah Mohamad & Donny Abdul Latief Poespowidjojo

Keusahawanan merupakan asas kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan bidang keusahawanan merangkumi pelbagai faedah sosial dan ekonomi kepada individu, masyarakat dan negara. Bida ...

Read More

Please login to borrow the book.


Internet + Produk Digital = Duit

by Mohd Shamsuriyadi

Buku ini menerangkan langkah demi langkah membangunkan bisnes Internet dan tip menjual produk digital di Internet Apa itu Produk Digital? Membangunkan Produk Digital Sendiri Membina Laman Web Kaedah ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages