Category : Science

of 1 pages

Neuropsikolinguistik

by Rozaida Abdul Rauf (editor)

Neuropsikolinguistik merupakan bidang yang menyelidik dan memerikan proses neurologi dan psikologi, yang memungkinkan manusia menguasai dan menggunakan bahasa. Revolusi sains kognitif telah mendoro ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENGURUSAN RUMAH SARANG BURUNG WALED

by Wan Khairy Wan Ibrahim, Mohd Rafi Yaacob

Buku ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A merupakan satu pengenalan kepada industri Sarang Burung Walet yang sedang mendapat perhatian sekarang. Turut dijelaskan pada bahagian ini adalah b ...

Read More

Please login to borrow the book.


TATACARA PENTERNAKAN UDANG GALAH DI MALAYSIA

by Lee Seong Wei, Muhamad Khairulanam Zakaria

Buku ini boleh dijadikan rujukan bagi usahawan, pelabur, pelajar, penyelidik, jurujual dan orang awam yang ingin memahami penghasilan benih dan ternakan udang galah. Buku ini menerangkan pengurusan in ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages