Category : Science

of 2 pages

ABC Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak

by Salmiza Saleh

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak merupakan strategi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan otak yang dibangunkan daripada teori serta penemuan terkini kajian berkai ...

Read More

Please login to borrow the book.


Gen dan Ubat-Ubatan serta Penyelidikan Madu

by Gan Siew Hua

"Bidang farmasi klinikal di Malaysia mula berkembang pada akhir tahun 1980-an yang bermula di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian. Kelantan. Hasilan pendidikan dan perkhidmatan farmasi k ...

Read More

Please login to borrow the book.


Neuropsikolinguistik

by Rozaida Abdul Rauf (editor)

Neuropsikolinguistik merupakan bidang yang menyelidik dan memerikan proses neurologi dan psikologi, yang memungkinkan manusia menguasai dan menggunakan bahasa. Revolusi sains kognitif telah mendoro ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pemetaan Otak dan Roh serta Beberapa Rahsianya

by Zamzuri Idris

"Otak manusia berada di tempat yang paling atas dan ditutupi dengan lapisan-lapisan kulit, tulang, dura, araknoid dan pia. Terdapat lubang tertentu pada tulang untuk membenarkan sambungan antara otak ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penanda Bio Protein

by Gam Lay Harn

"Protein merupakan bahan yang berfungsi dalam sel yang mengawal aktiviti sel. Pengekspresi protein berubah dalam keadaan sel yang berbeza. Oleh itu, protein boleh digunakan sebagai penanda bio atau pe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pendekatan Transdisiplinari dalam Farmasi Klinikal: Ke Arah Melestarikan Bidang Farmakoterapi

by Syed Azhar Syed Sulaiman

"Bidang farmasi klinikal di Malaysia mula berkembang pada akhir tahun 1980-an yang bermula di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian. Kelantan. Hasilan pendidikan dan perkhidmatan farmasi k ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENGURUSAN RUMAH SARANG BURUNG WALED

by Wan Khairy Wan Ibrahim, Mohd Rafi Yaacob

Buku ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A merupakan satu pengenalan kepada industri Sarang Burung Walet yang sedang mendapat perhatian sekarang. Turut dijelaskan pada bahagian ini adalah ber ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penzahiran Amalan Profesional di Farmasi-Farmasi Komuniti

by Azmi Sarriff

"Secara global, peranan ahli-ahli farmasi telah mengalami transformasi hebat dalam tempoh dua dekad yang lalu. Amalan-amalan farmasi telah beralih arah daripada hanya berfokus pada penyediaan dan form ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages