Category : General Academics

of 9 pages

Etnoarkeologi di Malaysia: Cerminan Budaya Material Masyarakat Peribumi

by Hamid Mohd Isa, Nasha Rodziadi Khaw, Nazarudin Zainun

Buku ini merupakan satu kompilasi hasil kajian terkini yang dilakukan oleh para pengkaji arkeologi, etnografi, antropologi dan etnoarkeologi berkaitan aspek teknologi, kesenian, pola penempatan, adapt ...

Read More

Please login to borrow the book.


GENIUS MENGGAPAI PhD

by Mohd Arif Agam, Robijah Kamarul Zaman

Buku ini mengupas persoalan bagaimana keilmuan diterokai, yang sebenarnya berbentuk rawak atau “chaos”. Memahami Teori Chaos, mampu memberikan kita kesedaran bahawa setiap elemen terkecil jika dib ...

Read More

Please login to borrow the book.


Give and Take

by Adam Grant

Give and Take

Read More

Please login to borrow the book.


Globalisasi Sastera Siber

by Azhar Haji Wahid

Dalam ruang kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi, karya sastera nukilan karyawan Malaysia dan kesusasteraan Melayu seharusnya berupaya menerobos ruang maya yang dianggap sebagai dunia ghaib y ...

Read More

Please login to borrow the book.


GURU DAN CABARAN SEMASA

by IPG

GURU DAN CABARAN SEMASA

Read More

Please login to borrow the book.


HAJI DAN UMRAH

by Abd Khalil Abd Rahim Zanariah Buang Mohd Khir Mohd Nor

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Read More

Please login to borrow the book.


ILMU FALAK

by Masiri Kaamin, Sarebah Warman

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Read More

Please login to borrow the book.


Information Technology Project Management Revised 6e

by Kathy Schwalbe

Information Technology Project Management Revised 6e

Read More

Please login to borrow the book.