Category : General Academics

of 9 pages

Introduction to AI Robotics

by Robin R.Murphy

Introduction to AI Robotics

Read More

Please login to borrow the book.


ISU-ISU BERTERUSAN DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

by IPG

ISU-ISU BERTERUSAN DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Read More

Please login to borrow the book.


ISU-ISU EKONOMI DAN KEWANGAN TERPILIH

by Nooriah Yusof, Jabil Mapjabil, Sharifah Rohayah Sheikh Dawood

Buku ini merupakan usaha pertama menggabungkan pelbagai latar disiplin dalam mengkaji isu ekonomi dan kewangan berdasarkan hasil penyelidikan dengan merujuk kepada kajian kes semasa. Lima bab pertama ...

Read More

Please login to borrow the book.


Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal

by Azuddin Bahari, Hanum Hassan, Faridah Wahab, Norazam Abd Rashid & Rusnani Omar

Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kesihatan Lelaki di Malaysia: Perkembangan, Isu dan Cabaran

by Shaiful Bahari Ismail

"Sistem kesihatan awam di Malaysia telah diiktiraf sebagai antara yang terbaik di dunia. Beberapa kajian oleh pihak luar telah mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mempunyai kemudahan kesihatan ya ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kesihatan Wanita di Malaysia: Perkembangan, Isu dan Cabaran

by Nik Hazlina Nik Hussain

"Menjadi tua mungkin menakutkan bagi sesetengah orang sehinggakan mereka sanggup berbelanja besar untuk kekal kelihatan muda walaupun sebenarnya usia akan tetap meningkat dari setahunu ke setahun dan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Koleksi 100 Karangan Dwibahasa Untuk Tahap 1 Sekolah Rendah

by Chong Foo, Norhayati Malek

This bilingual educational book is especially designed to help Primary School students sitting for exams to write better English and Bahasa Malaysia essays. There are 100 different types of essay samp ...

Read More

Please login to borrow the book.


Koleksi 100 Karangan Dwibahasa Untuk Tahap 2 Sekolah Rendah

by Chong Foo, Norhayati Malek

This bilingual educational book is especially designed to help Primary School students sitting for exams to write better English and Bahasa Malaysia essays. There are 100 different types of essay samp ...

Read More

Please login to borrow the book.