Category : General Academics

of 9 pages

Paku Langsuir Perencat Virus Alternatif

by Nazlina Ibrahim & Mariya Mohd Tahir

Buku ini sesuai sebagai bacaan para pelajar universiti, ahli akademik, pengamal perubatan serta masyarakat umum yang berminat dengan keupayaan tumbuhan ubatan dalam men ...

Read More

Please login to borrow the book.


Panduan Penulisan Akademik

by Editor: Maryam Azlan, Mujahid Bakar, Rohani Ismail, Nurhidanatasha Abu Bakar

"PANDUAN PENULISAN AKADEMIK Buku ini bertujuan memberi pendedahan tentang penulisan akademik di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Penilaian prestasi pelajar peringkat IPT turut ...

Read More

Please login to borrow the book.


Panduan Penulisan Karangan

by Sulaiman Zakaria

This book is full of exercises that will help primary school students to attain the knowledge that they need to write comprehensive essays in their exams. This includes writing sentences based on pict ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pembangunan Sumber dan Komuniti Pulau

by Dzurizah Mohd. Isa, Salmi Mohd. Isa, Jabil Mapjabil

Pulau di Malaysia secara umumnya sering kali dikaitkan dengan industri pelancongan. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan sumber lain di pulau dan implikasinya kepada komuniti yang ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pembelajaran Berasaskan Web Isu dan Trend

by Ahmad Zamzuri Mohamed Ali

Buku "Pembelajaran Berasaskan Web: Isu Dan Trend" adalah merupakan koleksi penulisan tenaga pengajar dan pelajar pasca siswazah Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sul ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENAAKULAN ETIKA

by IPG

PENAAKULAN ETIKA

Read More

Please login to borrow the book.


Pengambilan Tanah Hak dan Panduan Pemilik Tanah

by Anuar Alisd

Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan menjamin hak pemilikan terhadap harta yang mana pelucutan harta hanya boleh dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang dan dengan memberikan bayaran pampasan y ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENGURUSAN PEROLEHAN SEBUT HARGA DAN TENDER KONVENSIONAL

by Norazilan Mazahar

Buku ini sesuai menjadi rujukan asas kepada pelajar-pelajar Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi, kontraktor, perunding, pemaju atau orang awam yang berminat untuk mengetahui dan mendalami kefah ...

Read More

Please login to borrow the book.